Hizmetler

– Tasarım
– Planlama
– Projelendirme (Avan-Kesin-Uygulama Projeleri)
– 3 Boyutlu Görseller
– Maket
– Çevre Düzeni

– Rölöve Projeleri
– Restitüsyon Projeleri
– Restorasyon Projeleri
– Renovasyon Projeleri
– Kentsel Koruma Projeleri
– Arkeolojik Alan Koruma

– Müşavirlik Hizmetleri
– Teknik Danışmanlık
– Program İzleme ve Kontrol
– Kalite Kontrol
– Ekipman ve Malzeme Seçimi
– Maliyet Kontrol

– Raporlama

– Uygulama Kontrolü

– Satın Alma
– İhale Dokümanı Hazırlama
– Sözleşme Genel Şartları
– Sözleşme Özel Şartları
– Teknik Şartnameler
– Metraj ve Keşifler

– İnşaat Mühendisliği Hizmetleri
– Elektrik Mühendisliği Hizmetleri
– Makine Mühendisliği Hizmetleri
– Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri