Hizmetler

– Mimari Etüt ve Proje Hizmetleri (Avan-Kesin-Uygulama Projeleri)

– Tarihi Çevrede Yeni Yapı Projeleri
– Planlama
– Kentsel Tasarım

– Kentsel Dönüşüm Projeleri
– 3 Boyutlu Görseller ve Animasyonlar
– Maket
– Çevre Düzeni

– Rölöve (Üç Boyutlu Yersel Lazer Tarama İle Belgeleme)
– Restitüsyon Projeleri
– Restorasyon Projeleri
– Renovasyon Projeleri
– Kentsel Koruma Projeleri
– Arkeolojik Alan Koruma

– Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

– Tarihi Çevrede Kentsel Tasarım

– Müşavirlik Hizmetleri
– Teknik Danışmanlık
– Program İzleme ve Kontrol
– Kalite Kontrol
– Ekipman ve Malzeme Seçimi
– Maliyet Kontrol

– Raporlama

– Uygulama Kontrolü

– Satın Alma
– İhale Dokümanı Hazırlama
– Sözleşme Genel Şartları
– Sözleşme Özel Şartları
– Teknik Şartnameler
– Metraj ve Keşifler

– İnşaat Mühendisliği Hizmetleri
– Elektrik Mühendisliği Hizmetleri
– Makine Mühendisliği Hizmetleri
– Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri

– Keşif ve Maliyet Hesapları